Xizmatlar

Dasturchilik xizmatlar - Kompyuter va raqamli qurilmalarga buyurtma asosida dasturiy ta'minot va yechimlar ishlab chiqaman.

Dasturlar tuzish va Aqlli qurilmalar yaratish

Kompyuter va boshqa raqamli qurilmalar uchun dasturlar hamda ularga ma'lumotlar bazasi shakllantirish va axborot xavfsizligini ta'minlash.

Dinamik va statik veb sahifalar yaratish hamda ularni nazorat qilish ma'lumotlar yuklash.

Aniq vazifani bajaruvchi yangi aqlli qurilmalar yaratish va ularga dasturiy ta'minot yaratish.

Yosh va yangi olim va ilmiy izlanuvchilarga ko'mak va yordam sifatida ularning ilmiy yechimlariga dasturlar yozish va aqlli qurilmalar yaratish.