Ochki Data dasturi haqida ma'lumotlar

Ochki Data dasturi - optika do'konlarida ochkilarning sotilishi va ularning kliyentlari haqidagi ma'lumotlarni avtomatik va tizimli shaklda ma'lumotlar bazasiga saqlab boruvchi dastur xisoblanib, optika do'konlari sotuvchilariga o'z ishlarining natijalari va monitoring qilib borish va avtomatik xisobotlar va statistik ma'lumotlarni tayyorlab beradi.

Ochki Data dasturida ishlash

Dastur yuklanganda quyidagi 1-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Asosiy forma ikki qismdan iborat bo'lib 1. Kliyentlar ro'yhati va 2. Kliyentlarga ko'rsatilgan xizmatlarning ro'yhatlaridan tashkil topgan. Сброс tugmasi orqali Kliyentlar ro'yhati qaytadan ko'riladi(obnovit) Искать tugmasi orqali qidiruv matnida ko'rsatilgan Kliyentlar izlab topiladi.

1-rasm Asosiy forma

Добавить tugmasi bosilganda 2-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Vaqt bo'limi joriy vaqtni avtomatik o'rnatadi. Familiya, Ism, Sharifi, Tug'ilgan yili va boshqa bo'limlari qiymatlari tanlanadi yoki to'ldiriladi.

2-rasm Добавить клиент formasi

Изменить tugmasi bosilganda 3-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bu formada kliyentning ma'lumotlaridagi hatoliklar tuzatiladi. Ular Familiya, Ism, Sharifi, Tug'ilgan yili, Telefon kabi bo'limlardan tashkil topgan.

3-rasm Изменить клиент formasi

Удалить tugmasi bosilganda 4-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bunda kliyentning barcha ma'lumotlari o'chilishi oldidan barcha ma'lumotlari ko'rsatiladi so'ngra aynan shu kliyent ekanligi aniqlangan va to'la ishonch xosil qilingandan so'ng Удалить tugmasi bosiladi.

4-rasm Удалить Клиент formasi

Сервис за клиентами qatoridagi Добавить tugmasi bosilganda 5-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bunda kliyentning barcha ma'lumotlari ko'rsatiladi va navbatdagi ko'rsatilayotgan xizmat ma'lumotlari mos holda kiritiladi.

5-rasm Добавить сервис formasi

Сервис за клиентами qatoridagi Изменить tugmasi bosilganda 6-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bunda kliyentning barcha ma'lumotlari ko'rsatiladi va navbatdagi ko'rsatilayotgan xizmat ma'lumotlari mos holda xatoliklar tuzatiladi.

6-rasm Изменить сервис formasi

Сервис за клиентами qatoridagi Удалить tugmasi bosilganda 7-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bunda kliyentning barcha ma'lumotlari va tanlangan xizmat ma'lumotlari ko'rsatiladi hamda joriy ximatning o'chirilishiga to'la ishonch xosil qilingach Удалить tugmasi bosiladi.

7-rasm Удалить сервис formasi

Отчеть tugmasi bosilganda 8-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bunda kliyentlar va ularning qanovlariga mos xolatda Davriy xisobodlar olinadi.

8-rasm Отчеть formasi

Отчеть formasidagi Сохранить в файл отчёть и открыть tugmasi bosilganda 9-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bunda kliyentlar va ularga ko'rsatilgan xizmatlarga mos xolatda Davriy xisobodlarning web sahifa ko'rinishida faylga saqlab olinadi va ko'rsatiladi.

9-rasm Xisobodning web ko'rinishida saqlanishi

Ochki Data dasturini aktivlashtirish

Ochki Data dasturi ilk marotaba yuklanganda aktivlashtirilmagan holatda bo'ladi va aktiblashtiruv 10-rasm ko'rinishidagi oyna ochiladi. Bunda dasturchiga yuboriladigan kodni faylga saqlash va dastur yaratuvchisi tomonidan aktivlashtirish kod faylini dasturga yuklash bo'limlaridan iboratdir.

10-rasm Aktivlashtirish formasi